Människan har sedan begynnelsen funderat över de stora frågorna, vilket inbegriper spiritualitet, mysticism och tur. Vad som kännetecknar alla dessa begrepp går den här hemsidan in på.

Vad är spiritualitet?

Spiritualitet som sådant är ett ganska komplext begrepp men en fingervisning kan fås genom att läsa olika musikrecensioner. Spirituell musik ses som frigjord musik, att man sjunger direkt från hjärtat eller sina känslor.

Spiritus är själ på latin, och det är därifrån begreppet härstammar. I vanlig svenska pratar vi om en själ som den inneboende kraften i varje människa. Man kan också syfta på andar, spöken och demoner.

Vad är mysticism?

Mysticism eller mystik är ett paraplybegrepp som innefattar utövande av religion tillsammans med ritualer, ideologier eller seder. Det kan handla om ockulta sekter som försöker återuppliva döda människor eller åtgärda något som ingen civilperson försökt att göra. Mysticism är helt lagligt att hålla på med så länge några brott inte äger rum. Att gå runt på kyrkogårdar när kyrkan stängt gården för natten kan betraktas som olaga intrång, för att bara nämna ett exempel.

Vad är tur?

Tur kan betyda flera olika saker. Man kan vara i en turordning, och då är man tilldelad en siffra beroende på hur många som är före en i kön. Tur kan också innebära att man lyckas med något till sin förvåning, eller att det är ovanligt att det äger rum.

Vinner man en hel rad på Joker har man ofta tur, eftersom ingen skicklighet krävs. Det räcker med att man gissar alla siffror vilket gör det till ett turbaserat spel. Betting kräver ofta rutin.