Spiritualitet är det innersta i religionen och inom kristendomen konkretiseras och gestaltas den med hjälp av teologi, lärande och praxis inom kyrkan. Den kristna tron och således andligheten antar konkreta former.