Bortom tid och rum, ett sätt ta hand om oss själva. I en bred mening är spiritualitet ett förhållningssätt till livet självt. Du kommer nära dig själv och dina innersta känslor. Spiritualitet rör religionens mest innersta väsen och speglar betydelsen för det personliga livet, människors andliga utveckling och erfarenhet. Inte sällan är spiritualitet en beskrivbar del av teologin inom olika religioner. Spiritualitet är också en undervisning i det kristna livet och kommer till uttryck i en andlig teologi. Inom hinduismen består de fyra grundlagarna av följande:

1. Varje person som kommer in i ditt liv är rätt person

2. Det som hände var det enda som kunde hända

3. När något börjar är det rätt tillfälle för det att börja

4. När något är över är det över

Inom religionen är spiritualitet kopplat till teologin. I mer moderna tekniker som t.ex. mindfulness, healing, spelar spiritualitet en något annan roll. En roll som mer inriktar sig på dig som individ och som lär ut tekniker för att hantera olika situationer i vardagslivet.

Individens makt och spiritualitet

Några av de mest frekventa råden för att utveckla sin spiritualitet är att vara öppen med alla sina sinnen: synen, hörseln, känseln, doften, smaken och det sjätte sinnet, magkänslan. Känn efter vad ditt hjärta vill och var trygg med att följa ditt hjärtas råd. Meditera gärna 5-15 minuter varje dag. Det skänker ro och insikt, skärper dina sinnen. Regelbunden fysisk aktivitet och motion är en annan viktig del i livet för att öka sin spiritualitet.

Alla dessa delar hjälper dig på ett påtagligt sätt i ditt vardagliga liv. Du blir gladare, piggare, mer kreativ och mer fokuserad. Du får mer energi och du får även en bättre sömn. För många blir dessa tekniker en viktig del i livet som används på en daglig bas för att öka välbefinnandet.