En uppenbarelse är en alternativ kunskap som kommer från någonting annat än empirisk och rationalistisk kunskap. I religiösa sammanhang kommer kunskapen oftast ifrån förfäderna, Gud eller en helig skrift, eller av ett sändebud från den högre makten. Uppenbarelser har förekommit i alla tider och även i modern tid, både inom de stora religionerna och inom olika naturreligioner.

Heliga Birgitta

En av de mest kända personerna som haft uppenbarelser är Birgitta Birgersdotter, senare helgonförklarad som Heliga Birgitta. Hon levde på 1300-talet och var djupt troende redan som barn. Som trettonåring giftes hon mot sin vilja bort med den då 19-årige Ulf Gudmarsson. Andligheten var viktig för Birgitta och hon övertalade sin man att låta henne vara orörd i flera år efter giftermålet. Elaka tungor kan säga att Birgitta fick religiösa och politiska påhittade uppenbarelser som passade henne och hennes syn på hur världen skulle styras, att hon var en kvinna som vägrade böja sig för männen och som hungrade efter makt.

Tillsammans med sin make fick hon åtta barn och när Ulf Gudmarsson dog 1344 ordnade Birgitta upp sina ägodelar till sina arvingar och till de fattiga för att bege sig till Alvastra Kloster för att leva som ”Kristi brud och språkrör”. Hon fick många olika uppenbarelser ifrån Gud, Jungfru Maria och andra helgon men också ifrån döda personer. Hon var nära vän med kungaparet men deras förehavanden föll inte i smaken så uppenbarelser som anspelade på kungens påstådda homosexualitet och drottningens eventuella giftmord på sin son förekom.

Förutsade påvens död

Birgitta reste till Rom för att få godkännande att starta en ny orden men påven satt i Frankrike vid den här tiden. Efter många år kom påven tillbaka, godkände orden och ville tillbaka till Frankrike. Birgitta ville ha påven i Rom och sa att om påven lämnade Rom skulle Gud straffa honom och göra honom sjuk. Ett par månader senare dog faktiskt påven i Frankrike, av sjukdom.

Sammanträffande eller en riktig uppenbarelse? Endast Gud vet.