Att söka sig till mystik innebär att vända sig inåt och söka efter det gudomliga eller övernaturliga om man så vill. I begreppet mystik inkluderas också upplevda möten med det gudomliga.