En del av mystiken talar om människan i dennes jakt efter att uppnå gudomlighet. Men är det verkligen människans mål? Kan människan verkligen bli en del av gudomligheten, eller rent av bli gudomlig?

Olika inom religionerna

Det här med människans gudomlighet är lite varierande. Det är främst olika religioner som har åsikter kring om människan verkligen kan vara gudomlig eller inte. Inom vissa religioner kan människan uppnå en viss form av gudomlighet, men denne kan aldrig ses som en gud. Inom andra religioner ska människan inte ens sträva efter att bli gudomlig då det närmast är en synd. Här är människan människa, och gudomligheten är något som är så stort att människan inte till fullo kan förstå den.

Människan som gudomlig

Inom de religioner där människan kan nå en viss form av gudomlighet är det inte alls ovanligt att gudomligheten visar sig genom att människan inte längre återföds. Genom den del av gudomligheten människan når behöver denne inte gå igenom ännu ett stadie av livet och lidande.

Överlag kan människan inte nå en fullständig gudom. Det betyder att människan inte kan likställas med en gud oavsett om denne når gudomligheten eller inte. Att människan når det absoluta är bara ett tecken på att människan levt sitt liv på ett bra sätt.

Hur blir människan gudomlig?

Människan kan nå gudomligheten på flera sätt. I de allra flesta fall handlar det om att följa religionens påbud. Även om man tidigare haft ett struligt liv kan man bli förlåten och få chans att nå gudomligheten. Människan måste dock inse att förlåtelsen behövs, i annat fall kommer den inte att ha någon verkan. En person som vill nå gudomlighet kan inte heller gå omkring och tänka på hur det ska bli och oroa sig. När gudomligheten inträder måste människan vara helt fri från sitt eget jag och de egna känslorna får inte ta överhanden.