Mystik, eller mysticism handlar om att man som människa försöker nå det gudomliga eller absoluta. Det handlar helt enkelt om att bortse från det egna jaget för att kunna nå ett högre mål. Det finns flera olika sätt man kan nå det gudomliga eller absoluta på och man kan också använda begreppet på lite olika sätt i olika religioner och livsåskådningar.

Mystik och religion

Om man är aktiv inom någon religion är det ofta det gudomliga man vill nå. Man följer de religiösa skrifterna och de påbud som finns. Inom vissa religioner finns det som kallas nirvana, och det är när man helt enkelt levt så dygdigt att man inte återföds igen. Det här är en form av mystik. Man blir helt enkelt en del av det gudomliga.

Mystik när man inte tror

Även om man inte säger sig vara troende, eller tillhörande en viss religion kan man tro på mystik. Det kan vara en form av absolut frid man vill nå eller liknande. Mystik finns i alla former och man kan inte säga att en annan person har fel när denne menar att det finns ett stadie denne vill uppnå.

Hur når man det absoluta eller gudomliga?

Det gudomliga eller absoluta kan nås på flera sätt. Många gånger handlar det om vad individen själv tror ska leda till mystiken. En del tror att ett dygdigt liv gör susen, andra läser och reciterar religiösa skrifter medan en tredje gör goda gärningar mot sina medmänniskor. Det som de flesta religioner påtalar är att man ska släppa det egna jaget, och inte tänka så mycket på sig själv. Man ska istället koncentrera sig på att låta varje dag ha sina egna bekymmer. Att tänka på gårdagen eller att oroa sig för morgondagen tjänar ingenting till när det gäller att finna mystiken inom sig.