Vissa har en livsstil där de menar att spel inte förekommer. De vill helt enkelt inte riskera pengar eller annat på tur. Andra lever ett liv där de i många fall litar på att turen ska leda dem rätt. Men vad är egentligen tur och är det något man kan lita på?

Vad är tur?

Man kan ofta höra talas om att någon har tur i spel, eller tur i kärlek, men vad betyder det egentligen? Ofta säger man att en person som det går bra för har tur, och många tror att det helt och hållet beror på ödet. Det är helt enkelt förutsett att det ska gå bättre för vissa personer än för andra. De personer som inte tror på ödet menar istället att det är slumpen som avgör varför det går bättre för en person än vad det gör för en annan.

Kan man lita på turen?

De som tror på ödet menar ofta att man helt kan lita på att turen för en rätt. Men är det verkligen så? Ibland kan man ha tur att få ett bra jobb, men ofta har det helt enkelt att göra med att man har sökt jobbet, samt med att man har rätt kvalifikationer för tjänsten. Det finns inte någon garanti för att man får jobb och annat bara man sitter hemma i soffan. För att man ska komma någonstans i livet är det oftast som så att man måste jobba för det på ett eller annat sätt.

Fel att lita på turen?

Många är helt emot tur och vidskeplighet. Men är det verkligen fel att lita på turen? När det gäller till exempel spel och lotterier är det slump och tur man måste lita på. Ibland går det bra i spelen, ibland går det sämre. Det är inte fel att lita på turen någon gång ibland men man måste se till att överväga fördelarna mot nackdelarna.