Martin Lind är biskop i Linköping sedan 1995.Han är född 1944 i Malmö och prästvigdes som 22-åring för Lunds stift. Martin Lind är teologie doktor och docent. 1975 disputerade han på en avhandling i dogmatik vid Lunds universitet. ”Kristendom och nazism. Frågan om kristendom och nazism belyst av olika ställningstaganden i Tyskland och Sverige 1933-1945”, Lund 1975. Han har skrivit artiklar främst inom pastoralteologiskt område och bl a boken ”Mänskligt och Meningsfullt” (Verbum 1985) tillsammans med sin hustru Hilda Lind. Martin Lind har innehaft en rad olika tjänster inom kyrkan: 1967-68 resesekreterare inom Sveriges kristliga gymnasiströrelse 

1969-78 olika tjänster vid Lunds universitet
1978-80 lärare vid Tamilnadu Theological Seminary i Madurai, Sydindien
1981-87 kyrkoherde i Kävlinge församling, Lunds stift
1987-90 rektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund (den praktiska prästutbildningen)
1991-95 domprost i Uppsala
1995-02-01 biskop i Linköpings stift Sedan 1991 är Martin Lind ordförande i Svenska kyrkans forskningsråd. Han är engagerad bl a för kyrkans närvaro i samhällsdebatten, för det ekumeniska arbetet att ena de kristna, förnyelse av kyrkans gudstjänster hän mot söndaglig ”folklig mässa” och för en återupptäckt av pilgrimstraditionen.